Čarda sa prenoćištem kod Peleta, Kucura, Vrbas, Srbija


Kucura
Srbija

Vlasnik: Mihajlo Varga - Pele

Kapacitet: 10


+381 63 45 32 87

+381 65 377 19 10


officeturizaminfo@gmail.com

x

  Ime

  E-mail

  Poruka

  Čarda sa prenoćištem kod Peleta, Kucura, Vrbas, Srbija


  5

  Čarda sa prenoćištem kod Peleta smeštena je u atraktivnom prirodnom ambijentu na samoj obali kanala DTD u Kucuri, mestu udaljenom desetak  km od Vrbasa.

  Pored same čarde se nalazi  Kucurska prevodnica sa čije leve i desne strane kanala se nalaze odlična mesta za pecanje, a u letnjem periodu ovaj deo koriste mnogobrojni kupači koji se rashlađuju u izuzetno čistoj kanalskoj vodi.

  Ovo je idealno mesto za ljubitelje nautičkog turizma.  Čarda ima prenoćište za ribolovce, sređen mol i pristan za čamace, jahte i brodove. Ovo je možda jedina čarda u Srbiji do koje možete doći svojim čamcem ili brodićem.

  Na čardi se služe tradicionalna domaća jela, sa nezaobilaznim ribljim specijalitetima riblji paprikaš, riba na žaru i dr.

  Iako je čarda posećena cele godine, posebno je primamljiva leti zbog pecanja i blizine plaže.IMG_0821

  U okolini čarde postoje izvanredni uslovi za lovni i ribolovni turizam kao i biciklistički – rekreativni turizam.

  Čarda raspolaže sa smeštajnim kapacitetom za 10 osoba. Pored soba u našoj čardi se nalazi i prelepa višenamenska sala kapaciteta 70 mesta za razne proslave: krštenja, veridbe, svadbe, rođendane, godišnjice mature i oproštajne svečanosti kao i godišnjice braka i sve što bi ste vi želeli.

  Meni za svečani svadbeni ručak  možemo da predložimo mi, ali smo spremni da udovoljimo i svakoj želji mladenaca i gostiju.

  1Čarda kod Peleta za sve mladence nudi gratis sobu. Na Vama je samo da nam dopustite da učinimo Vaš najsrećniji dan u životu  jedinstvenim i nezaboravnim!!!!

  Dođite da zajedno u veselju proslavimo sve Vaše lepe trenutke!

  Kucurska prevodnica

  Pored Čarde se nalazi jed­na od naj­ve­ćih brod­skih pre­vod­ni­ca na ka­na­li­ma u Bač­koj, Kucurska prevodnica, koja je završena 1962. godine. Omogućava plovidbu na delu magistralnog kanala Bečej – Bogojevo. Smeštena je u okviru hidročvora Kucura zajedno sa ustavom Kucura. Ima dve dvokrilne kapije. Prevodi brodove do 1000 t.

  Kanal DTD

  Ovo je kla­sič­ni ko­pa­ni ka­nal si­ste­ma Du­nav-Ti­sa-Du­nav, ko­ji je ši­rok 35-40 m, a du­bi­na mu, u plov­nom pu­tu, iz­no­si do 4 m, dok u pri­o­ba­lju va­ri­ra od me­sta do me­sta, pa se na po­je­di­nim po­zi­ci­ja­ma po­ste­pe­no po­ve­ća­va, dok na dru­gim na sa­mo 4-5 m od oba­le iz­no­si 2-2,5 m. 25

  Deo ka­na­la oko pre­vod­ni­ce je ne­što ši­ri i pod­se­ća na je­ze­ro. Tu se vo­da la­ga­no vr­ti, jer se br­ža stru­ja, iz sa­mog pre­li­va, su­sre­će sa mir­nom vo­dom, iz tzv. Sta­ka­de. Iza sa­mog pre­li­va, u br­za­ku, ri­bo­lov je za­bra­njen, dok je u mir­nom de­lu, na Sta­ka­di, pe­ca­nje do­zvo­lje­no, a lo­vi se sa be­ton­skog do­ka.

  Vo­da niz­vod­no oda­tle (tj. u sa­mom ka­na­lu) uglav­nom te­če – spo­ro, ali ipak ne­što br­že ne­go na ve­ći­ni dru­gih bač­kih ka­na­la ovo­ga ti­pa, što je po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da je pre­vod­ni­ca go­to­vo uvek ma­nje ili vi­še otvo­re­na.

  Dno je tvr­do, ilo­va­ča­sto i na de­lu is­pod pre­vod­ni­ce uglav­nom či­sto, tj. na nje­mu ne­ma pre­pre­ka ko­je bi ote­ža­va­le ri­bo­lov. Plu­ta­ju­će tra­ve, ko­ja ote­ža­va ri­bo­lov, ret­ko ka­da ima, za raz­li­ku od ve­ći­ne osta­lih ka­na­la u Bač­koj.

  • Kupatilo
  • Kuhinja
  • Klima
  • Grejanje
  • TV
  • CATV/SAT
  • Telefon
  • Internet
  • Parking
  • Roštilj
  • Kućni ljubimci
  • Restoran
  • Vegeterijanska hrana
  • Zdrava (Whole-food) hrana
  • Obroci za dijabetičare
  Plivanje
  Biciklizam
  Ribolov
  Sportske aktivnosti
  Poljski radovi
  • Grad: 10 km
  • Centar mesta: 1000 m
  • Aerodrom: 80 km
  • Autobuska:1000 m
  • Auto put: 10 km
  • Restoran: U sklopu objekta
  • Ambulanta: 1000 m
  • Banka/menjačnica: 1000 m
  • Pošta: 1000 m
  • Sportski tereni: 500 m
  • Kanal: 10 m
  • Plaža: 10 m
  • Prirodna lepota/atrakcija: 10 m

  no images were found