Nacionalni park Kopaonik

Miluna Ivanovića 10, 36354 Kopaonik, Srbija
Srbija

Vlasnik: Nacionalni park „Kopaonik“


+381 (36) 5471 011 Fax: +381 (36) 5471 098

+381 (36) 5471 229


nacparkkop@mts.rs

npkopaonik.com

x

  Ime

  E-mail

  Poruka  Nacionalni park Kopaonik

   
  Nacionalni park Kopaonik
   
   
  Mesto  Srbija
  Najbliži grad Raška
  Koordinate 43°19′00″N    20°50′00″E  
  Površina 11.810 ha
  Osnovano 1981. godine
  Upravljačko telo Srbija

   Nacionalni park Kopaonik se nalazi u jugozapadnom delu Republike Srbije. Zbog svojih prirodnih vrednosti, 1981. godine Kopaonik je proglašen za nacionalni park. Nacionalni park Kopaonik obuhvata površinu od 11.810 ha i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije.

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  • Nacionalni park Kopaonik

  Planina Kopaonik

  Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji; pruža se od severozapada ka jugoistoku oko 75 km, dosežući u srednjem delu širinu oko 40 km.

  Najviši deo je prostrana površ Ravni Kopaonik, oko koje se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim (Milanovim) vrhom (2017 m) na kome je Pančićev mauzolej, Karaman (1934 m), Gobelja (1834 m) i dr. Jugoistočno od Suvog Rudišta greben Kopaonika je sužen i raščlanjen u niz plastastih uzvišenja: Čardak (1590 m), Šatorica (1750 m) i Oštro koplje (1789 m), između kojih su široke presedline.

  Na Kopaoniku je najrasprostranjenija raskomadana šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije. Na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma. On se nalazi u centralnom delu Srbije.

  Rezervati prirode

  Pod posebnom zaštitom Nacionalnog parka je 698 hektara – izdvojenih u: 11 rezervata prirode i 26 prirodnih spomenika, 12 geomorfoloških, 6 geoloških, 8 hidroloških i 15 objekata svrstanih u nepokretna kulturna dobra.

  Prirodni rezervati nacionalnog parka su sledeći lokaliteti:

  • Kozje stene
  • Vučak
  • Mrkonja
  • Jankova bara
  • Gobelja
  • Barska reka
  • Samokovska reka
  • Metođe
  • Jelak
  • Suvo rudište
  • Duboka

  Flora i fauna

  Kopaonik je mesto na kome se mogu naći primerci endemske flore kao što su Kopaonička čuvarkuća (Sempervirum kopaonicense), Pančićeva potočarka (Cardamine pancicii) i kopaonička ljubičica (Viola copanicensis).

  Od mnogobrojnih životinjskih vrsta najznačajniji su sivi soko (Falco peregrinus), zlatni orao (Aquila curvirostra), sova (Bubo bubo), divlja mačka (Felis silvestris) i jelen (Capreolus capreolus).

  Šumske zajednice

  Na zonama odgovarajuće nadmorske visine sreću se šumske zajednice:

  • balkanske bukve
  • jele
  • smrče
  • planinskog javora
  • hrastova
  • borova

  Reliktne i endemične vrste biljaka

  U tim zajednicama se mogu naći i mnoge reliktne i endemične vrste biljaka:

  • pančićija
  • pančićev vijuk
  • bedrenica
  • kopaonička čuvarkuća
  • jeremičak
  • runolisti dr.

  Biljne vrste Kopaonika u kategorijama međunarodne asocijacije za zaštitu prirode (IUCN)
  Kategorija Vrste
  Vrste u opasnosti da iščeznu Potentilla palustris i Gentiana lutea
  Ranjive vrste Pinus silvestrisDactyloriza majalisTrolius europaeusGeum montanum i Leontopodium alpinum
  Iščezle (neodređene) vrste Anemone narcisifloraPrimula minimaGeum reptansSilene saxifraga i Narcissus radiflorus
  Retke vrste Arctostaphilus uva ursiGentiana cruciataAster alpinusIris graminea, …
  Podaci su preuzeti sa zvanične prezentacije NP Kopaonik.[1]

   

  Biljne vrste Kopaonika koje su zaštićene posebnom uredbom Vlade Republike Srbije
  Broj Srpski naziv Latinski naziv
  01.   Lycopodium annotinum
  02.   Diphasium complanatum
  03.   Thelypteris palustris
  04. Evropska tisa Taxus baccata
  05.   Salix rosmarinifolia
  06.   Anemone apennina
  07.   Potentila palustris
  08.   Astragalus dasyanthus
  09. Planinski javor Acer heldreichii
  10. Maslinica Daphne laureola
  11.   Pirola rotundifolia
  12.   Goniolimon collinum
  13.   Gentiana lutea L.subsp.symphiandra
  14.   Gentiana acaulis
  15. Gorka detelina Menyanthes trifoliata
  16. Runolist Leontopodium alpinum
  17.   Tulipa scardica
  18.   Lilium martagon
  19.   Gladiolus imbricatus
  20.   Stipa pulcherrima
  21.   Cyperus longus
  22.   Goodiera repens
  23.   Dactylorhyza incarnata
  24.   Dactylorhyza cordigera
  25.   Dactylorhyza majalis
  26.   Orchis coryophora
  27.   Gumnadenia odoratissima
  28.   Leucorchis friwaldi
  29.   Leucorchis atrorubens
  30.   Listera cordata
  Podaci su preuzeti sa zvanične prezentacije NP Kopaonik.

   

  Klima

  Sa skoro 200 sunčanih dana godišnje, Kopaonik zaslužuje svoje drugo ime „Sunčana planina“. Južni položaj, visina i otvorenost terena sprečava zadržavanje oblaka nad planinom. Hladan vazduh pada u okolne ravnice i uvale, tako da zimske temperature nisu preniske. Prosečna godišnja temperatura je 3,7 °C. Sneg počinje krajem novembra i traje do maja, prosečno 159 dana godišnje. Nivo padavina je veći od 1000 mm godišnje.

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  • Kopaonik

  no images were found