Tara

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd
Srbija

Vlasnik: Javno preduzeće „Srbijašume“


+381 11 711 34 10

+381 11 711 27 70


sumarstvo@srbijasume.rs

www.srbijasume.rs

x

  Ime

  E-mail

  Poruka

  Tara

  Masiv planine Tare nalazi se u zapadnoj Srbiji, u severozapadnom delu oivičen dubokim kanjonom reke Drine, dok mu se ogranci spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se oslanja na ogranke Zlatibora. Područje planine Tare sačinjava najzapadniju skupinu iz grupe Starovlaško-raških planina i, u širem smislu, sastoji se od tri podeone celine, donekle izdvojene rečnim dolinama, prevojima ili sedlima.

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara

  • Tara u užem smisluili Ravna Tara deo je masiva sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni između sledećih reka: Drina, Rača, Konjska reka, Beli Rzav i Derventa (vrh Zborište544 m).
  • Crni vrhse nalazi između suve granice Srbije i Bosne te između sela Zaovine i Rastište. U vezi je sa Ravnom Tarom na prevoju Čemerište, a sa Zvijezdom na sedlu Predov Krst (vrh Kozji rid 1.591 m).
  • Zvijezdase nalazi u trouglu između sela Rastište i Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj 1.444 m).

  Sa ovim delovima jedinstveno fizičko-geografsko područje sačinjava i Veliki Stolac (1.673 m) koji je u Bosni i istovremeno najviši vrh čitavog područja.

  Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i istraživanja ovog područja, a radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti koje ono poseduje Skupština Srbije je 1981. posebnim Zakonom područje Tare proglasila za Nacionalni park.

  Planina Tara je poznato i tradicionalno letnje i zimsko rekreativno područje. Povoljni klimatski uslovi, veliki broj sunčanih dana, srednja visina oko 1000 metra nadmorske visine. Ispod severnih padina Tare leži varošica Bajina Bašta.

  Planinu Taru su proučavali mnogi naučnici. Prvi je bio Josif Pančić, koji je na ovoj planini 1875. otkrio endemsku vrstu četinara, nazvanu Pančićeva omorika. Poznati planinar Dr Kuno Vidrić, koji je prepešačio skoro sve važnije planine Evrope, najviše je vremena proveo na Tari obeležavajući planinarske staze i prikupljajući građu za više knjiga o ovoj prelepoj planini.

  Položaj planine Tare predstavlja povoljan uslov za razvoj turizma, jer omogućava raznovrstan sadržaj turističkog boravka, odnosno posetu većem broju turističkih lokaliteta. Po bogatstvu i raznovrsnosti turističih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, planinski reljef sa umerenom nadmorskom visinom od 800-1500 m, pogodni tereni za zimske sportove, bogat i raznovrstan biljni i životinjski svet, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerima Zaovine i Perućac, daju ovoj planini veliku turističku vrednost što je čini konkurentnom u odnosu na Zlatibor i druge planine.

  Tara ima povoljan položaj prema komplementarnim turističkim vrednostima u neposrednoj okolini: Užicu, Mokroj Gori, Višegradu sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, koji privlače izletnička kretanja turista stacioniranih na Tari u cilju zadovoljenja obrazovno-kulturnih potreba i bogatijeg sadržaja i boravka. Tara ima odličnu predispoziciju za održivi turizam, koji predstavlja svaki turizam koji donosi minimalni uticaj na životnu sredinu i kulturnu baštinu, ali u isto vreme dovodi do ekonomskog razvoja lokalne zajednice. 1934.g na Tari je završen sanatorijum namenjen tuberkuloznoj deci.

   

  Razuđeni reljef Tare je pogodan za turističku izgradnju, jer postoje dobri uslovi za lociranje turističkih objekata. Na mestima blagih padina, prevojima i erozionim proširenjima, postoje lokaliteti koji su veoma osunčani i zaklonjeni od vetrova.Tokom zimskog perioda povoljni su uslovi za sankanje, nordijsko, početničko skijanje. Mogućnosti alpskog skijanja su ograničene zbog visinske razlike od  svega 400 m i dužine staza koje ne prelaze ni 2 km.

  Najkvalitetniji skijaški tereni su u reonu Predovog krsta, sa visinskom razlikom od 500 m. Dužina staze je od 3 do 5 km. Reljef Tare ima pogodna rekreativna svojstva, jer mali nagibi pogoduju šetnji, jahanju, različitim sportskim igrama, korišćenju trim staze i slično.

  Ribolov na vodama kojima gazduje NP Tara predstavlja pravo uživanje. Ove vodotokove nastanjuje oko 40 vrsta riba (mladica, lipljan, som, šaran, mrena.jez…).

  Područje NP Tara obiluje arheološkim nalazištima koja datiraju od neolita do srednjeg veka. Poznate su neke nekropole – stećci u Perućcu, ostatci srednjevekovnog utvrđenja Solotnik i manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz 13-og  veka.

  Na Tari je obeleženo 18 planinarskih staza sa ukupnom dužinom od 120km. Za korišćenje ovih staza preporučuje se korišćenje planinarskih mapa do kojih se može doći na informativnim punktovima u Parku.

  Projektom TAROCIKL definisano je 27 biciklističkih staza dužine oko 420km i otvorena vrata novoj vrsti turizma, bez štetnih posledica.

  Lov u NP Tara je uvek organizovan i uskladjen sa planskim dokumentima.U šumama Tare ima oko 40 medveda, 300 divokoza, 320 srna i oko 40 divljih svinja. Dozvolu za lov, vodiče i transport divljači na druga područja,odobrava Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP Nacionalni park Tara.

   POGLEDAJTE – ATRAKTIVNE LOKACIJE NA TARI I OKOLINI

  Prelepi vidikovci, planinska jezera, netaknuta priroda Nacionalnog Parka Tara… samo su neki od razloga zašto da vaš odmor porvedete na planini Tari. Pogledajte neka najlepša mesta koja smo izabrali a nikako ne treba da ih zaobiđete na odmoru.

  – Vidikovac Banjska stena– Sa uređenih vidikovaca pruža se predivan pogled na kanjon Drine i jezero Perućac.

  – Vidikovac Crnjeskovo – 900 m od manastirskih konaka na Kaluđerskim Barama – pogledajte

  – Jezera u Zaovinama – Jezero u Zaovinama se nalazi na 10 km od Mitrovca. Jako je lepo za pecanje i kupanje a na samoj brani se nalazi i mesto gde je Pančić prvi put ugledao Omoriku.

  – Tepih livada – Rezervat prirode Crveni potok  -Tepih livada se nalazi na kilometar od Mitrovca i put do nje i uslovi kojih se treba pridržavati su lepo istaknuti tablama od strane NP „Tara“

  – Manastir Rača iz 13 veka, zadužbina kralja Dragutina – udaljenost – 21 kilometar – pogledajte

  – Rečica Vrelo – Perućac – dužina reke je 365 metara i jedna je od najkraćih u Evropi. Zovu je još i reka Godina

  – Kućica na Drini – čuvena kućica na steni u Bajinoj Bašti – pogledajte

  – Kremna – Mokra Gora – Šarganska osmica – Drvengrad – pogledajte

  – Pančićeva Omorika – pročitajte tekst o ovom prelepom četinaru

  – Vidikovac Osluša  – prelep pogled na Drinu, Bajinu Baštu…

  – Perućac – Jezero, rečica Vrelo, stećci su samo neki od razloga da posetite ovo lepo mesto a posebno u letnjim mesecema

  no images were found