Sirmium

Sirmium Sirmijum, kao naselje potiče još iz prastarih keltskih vremena, a tragovi naseljavanja potiču još od pre 7.000 godina. Današnja Sremska Mitrovica ispod svojih ulica i kuća krije tragove nekada raskošnog i moćnog rimskog grada Sirmijuma.  Njegova istorija se može pratiti od vremena Augustovog pohoda na Ilirik (35.-33. pre .n.e), pa sve do 582. godine […]

Vidi više

Vinčanska kutura

Vinčanska kultura  „Praistorijsko naselje u Vinči nalazi se na desnoj obali Dunava, 14 km nizvodno od Beograda. Arheološki nalazi iz Vinče i njene šire okoline pokazuju da je to područje i u praistorijskim i u istorijskim razdobljima posedovalo snažni magnetizam: gotovo svaka nova kultura i svaka nova populacija koja bi ponikla u ivičnim oblastima Panonskog […]

Vidi više

Lepenski vir

Lepenski Vir Lepenski Vir predstavlja ostatke najstarijeg sedelačkog naselja u Evropi. Prvo organizovano ljudsko naselje na otvorenom nalazilo se u Đerdapu, i osnovano je pre osam hiljada godina. Miroljubivi „lepenski“ alasi su ovu lokaciju pažljivo birali, i tu oformili kulturu koja je trajala čitavih dve hiljade godina u kontinuitetu, i to u periodu 6500-4500 god. […]

Vidi više